Tags:
Node Thumbnail

Tesla รายงานตัวเลขการผลิตและการส่งมอบรถประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2019 โดยผลิตรถยนต์ได้รวม 87,048 คัน แบ่งเป็น Model 3 จำนวน 72,531 คัน และ Model S กับ X 14,517 คัน ส่วนตัวเลขการส่งมอบรถยนต์อยู่ที่ 95,200 คัน โดยเป็น Model 3 จำนวน 77,550 คัน และ Model S กับ X 17,650 คัน ซึ่งเป็นสถิติใหม่สูงสุดในไตรมาสทั้งจำนวนการผลิตและส่งมอบของ Tesla

Tesla บอกว่าคำสั่งซื้อรถยนต์ในไตรมาสที่ผ่านมามีจำนวนมากกว่าที่บริษัทส่งมอบได้ จึงมีคำสั่งซื้อค้างเพิ่มขึ้นอีก จำนวนการผลิตและส่งมอบในไตรมาสปัจจุบันจึงน่าจะเพิ่มสูงขึ้นและทำสถิติใหม่สูงสุดต่ออีกไตรมาส

ทั้งนี้ Tesla จะรายงานผลประกอบการภายในเดือนนี้ ซึ่งจะมีตัวเลขกระแสเงินสดและกำไร-ขาดทุน ที่สะท้อนภาพผลการดำเนินงานชัดเจนมากขึ้น

ที่มา: Tesla

alt="Tesla Model Y"

Get latest news from Blognone