Tags:

ที่ บ. ผมเค้าเสนอบอกว่าเราจะไปตั้งเซิฟเวอร์เองก็ได้นะ เสียค่าเช่ารายเดือน เค้ามีเซิฟเวอร์ซื้อได้ แต่ไม่มีคนคอนฟิกให้ (ต้องเป็นผมละงั้น) ผมเป็นโปรแกรมเมอร์ frontend ครับ ทำ api เป็น fullstack นิดๆ ไม่มีความรู้เรื่องเซิฟเวอร์เลย

-มันจะยุ่งยากไหมครับสำหรับลองเรียนรู้ตั้งค่าให้เสถียร
-ภาษาที่ใช้รันเป็น expressJS NextJS mongodb + graphql
-ระบบผมจะใช้เป็น ubuntu server GUI อะครับ

Get latest news from Blognone
By: k_sukhum
iPhone
on 1 June 2019 - 10:51 #1112760

"มันจะยุ่งยากไหมครับสำหรับลองเรียนรู้ตั้งค่าให้เสถียร" + "ภาษาที่ใช้รันเป็น expressJS NextJS mongodb + graphql"

=> ต้องออกแรงพอสมควร อดนอนอีกหลายคืนครับ เพราะคุณไม่มีพิ้นฐานด้านนี้ แต่ถ้าเป็นแล้วจะ config ให้ใช้อะไรก็ทำได้หมดแหละครับ

"ระบบผมจะใช้เป็น ubuntu server GUI อะครับ"
=> ส่วนมากถ้าเป็นแล้ว จะไม่ค่อยชอบการใช้ GUI ครับ แต่อยากใช้ก็ใช้ได้ ไม่มีปัญหาอะไรครับ

ว่าแต่... บ.มีงบซื้อ server, มีงบเช่า แล้วมีงบจ้าง config มั๊ยครับ ถ้ามี ผมยินดีให้บริการนะครับ :)

By: blackdoor on 1 June 2019 - 19:00 #1112803
blackdoor's picture

-มันจะยุ่งยากไหมครับสำหรับลองเรียนรู้ตั้งค่าให้เสถียร
=> ทำไม่ยากครับ ทำผ่าน docker เอาครับ
-ภาษาที่ใช้รันเป็น expressJS NextJS mongodb + graphql
=> node.js รันผ่าน pm2 จากนั้นให้ทำ reverse proxy ด้วย nginx ครับ
-ระบบผมจะใช้เป็น ubuntu server GUI อะครับ
=> ใช้ Ubuntu Server GUI หรือไม่ใช้ก็ได้ครับ แล้วแต่ความชอบ (ปกติผมไม่ใช้ครับ สูญเสีย performance)

By: keen
iPhoneAndroidUbuntu
on 3 June 2019 - 18:49 #1112977
keen's picture

ปัญหาที่สำคัญที่สุดคือการดูแล คงต้องมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากพอสมควร

By: lancaster
Contributor
on 3 June 2019 - 21:30 #1113004

ถ้าเป็นระบบที่ใช้ dev กันภายในไม่ได้ให้บริการลูกค้าจริงๆ หรือให้บริการที่ไม่สำคัญอะไร (พังได้ ล่มเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันได้) ก็ถือว่าเป็นการฝึกวิทยายุทธละกันครับ