Tags:

สวัสดีครับ เพื่อนพี่น้องชาว blognone

รบกวนช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการปัจจัยที่มีผลต่อการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งให้หน่อยครับ
(หรือช่วยกระจายไปในกลุ่มอื่นให้หน่อยครับ)

รายละเอียดแบบสอบถาม
https://forms.gle/MyNwYb3yzs6gfm66A

ขอบคุณครับ
สัญชัย รุ่งเรืองชูสกุล

Get latest news from Blognone