Tags:
Forums: 
หลักสูตรนี้เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน การนำเอาคุณสมบัติที่มีอยู่ในเครื่องมือต่างๆ ของโปรแกรมกราฟิก Adobe Illustrator และ Photoshop มาผสมผสานกันเพื่อสร้างผลงานในการออกแบบกราฟิก โดยผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกฝน และเรียนรู้จากแบบฝึกหัดและการแก้ปัญหาโดยตรง (Learn by Doing) ทำให้เข้าใจธรรมชาติของเครื่องมือพื้นฐานต่างๆ ในแต่ละโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว และสามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงาน Workshop และกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งจะทำให้ได้สัมผัสบรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการทำงานจริงในบริษัทที่เป็นมืออาชีพ 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :
- ผู้ที่มีความสนใจเรียนรู้โปรแกรมกราฟิก Illustrator และ Photoshop ในระดับเบื้องต้น
- พนักงาน Graphic Designer และฝ่ายศิลป์ในบริษัทต่างๆ ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก
- ผู้ประกอบการทั่วไป ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐาน การใช้งานโปรแกรมในการออกแบบกราฟิก

พื้นฐานของผู้เข้าอบรม :
- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม :
- ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ การใช้งานเครื่องมือกลุ่มต่างๆ ของโปรแกรมในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้น
- ได้สัมผัสกับงานออกแบบกราฟิกจริง ด้วยการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียน

วันเวลาและสถานที่อบรม :
อบรมวันเสาร์อาทิตย์ ในวันที่ 21, 22, 28, 29 มีนาคม 2552
เวลา 9.00 - 17.00 น.
ศูนย์ SE-ED Learning Center อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 2 สามย่าน

อัตราค่าอบรม :
6,500 บาท (ยังไม่รวม VAT)

วิทยากร :
คุณนิเวศน์ สุธัมนาถพงษ์
(Niwes Suthamnatpong)

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรีศิลปบัณฑิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน :
- 2536-2537 : Graphic Designer, RS Promotion
ดูแลการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับศิลปินในค่ายอาร์เอส โปรโมชั่น
- 2537-2538 : Art Director, นิตยสารสารคดี
ควบคุมการออกแบบจัดวางหน้านิตยสารสารคดี
- 2539-2544 : Graphic Designer, โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย (Ogilvy & Mather Thailand)
ดูแลการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด, เคเอฟซี, ซิซเลอร์, ยูนิลีเวอร์,
สายการบิน PB AIR ฯลฯ
- 2545-2549 : Graphic Manager, ครีเอทีฟจูซ จีวัน (Creativejuie\G1)
ดูแลการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ใน แคมเปญโฆษณา Unseen Thailand ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, แคมเปญโฆษณา ลูกผู้ชายตัวจริง ของบริษัท กระทิงแดง ฯลฯ
- 2551-ปัจจุบัน : Art Director, Monopolydesign
ดูแลการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ให้กับบริษัท HSBC, The Cape (resort), Ficus Lane (Condo), Eight Condo ฯลฯ

โครงสร้างหลักสูตร :

การใช้งาน Illustrator
• พื้นฐานการจัดการเกี่ยวกับไฟล์, การใช้งาน Tool Box, การวาดเส้นด้วยเครื่องมือต่างๆ Pen, Line, Shape, Pencil, การกำหนดขนาดและรูปแบบเส้นด้วยพาเล็ต Fill & Stroke
• ทำความรู้จักกับโหมดสีและเติมสีให้วัตถุ (Fill Color), เติมสีแบบไล่โทนด้วย Gradient Mesh, กำหนดความโปร่งใสด้วย Transparency, ปรับแต่งสีจากพาเล็ต Appearance
• การจัดการกับภาพ, การก๊อปปี้วัตถุและการย้ายวัตถุ, การล็อคและซ่อนวัตถุ, ปรับแต่งรูปทรงภาพ, ปรับขนาดวัตถุ, หมุนวัตถุ, บิดเอียงรูปทรงวัตถุ, ปรับแต่งรูปทรงด้วยกลุ่มเครื่องมือ Liquify, Envelope Distort, การใช้งาน Blend, Brush, Symbol และ Graph
• สร้างตัวอักษรด้วยกลุ่มเครื่องมือ Type, ปรับแต่ง Fonts ตัวอักษร, ปรับแต่งข้อความและรูปแบบคอลัมน์แบบต่างๆ
• เทคนิคการใช้งานเกี่ยวกับเลเยอร์, ปรับแต่งภาพด้วยฟิลเตอร์และเอฟเฟ็คต์, สร้างภาพแบบ 3 มิติ, เทคนิคการตกแต่งภาพ

การใช้งาน Photoshop
• รู้จักพื้นที่ทำงานและส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรม, คำสั่งพื้นฐาน, การจัดการกับพาเล็ตและ Work Space, การใช้เครื่องมือ Zoom, Hand, ไม้บรรทัด, เส้นไกด์, เส้นกริด, การใช้ History
• การปรับขนาดภาพ (Image Size) และพื้นที่ของรูป (Canvas Size) การใช้เครื่องมือในกลุ่ม Marquee, Lasso, Magic Wand
• การสร้าง Selection ในโหมด Quick Mask, การใช้ Layer, Channel, Path ที่สัมพันธ์กัน
• เครื่องมือในกลุ่มระบายสี, โหมดสี และการแต่งสีภาพ
• การตกแต่งภาพด้วยเครื่องมือ Clone Stamp, Healing Brush และ Patch Tool
• การใช้เครื่องมือตัดภาพ, การตัดฉากหลังออกจากออบเจ็กต์ด้วยเส้น Path
• การใช้เครื่องมือ Color Replacement Tool ในการปรับแต่งภาพ
• การรีทัช, ตกแต่ง เพื่อสร้างสรรค์บรรยากาศใหม่ๆ ของภาพ

จัดโดย
SE-ED Training Center
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
ติดต่อสำรองที่นั่ง โทร. 02-657-6003-4, http://seminar.se-ed.com/

Get latest news from Blognone