Tags:
Forums: 

สวัสดีครับผมเป็นศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่3ครับ ตอนนี้กำลังหาที่ฝึกสหกิจศึกษา ตำแหน่ง data scientist,data analyst ,BI อยู่ครับอยากขอคำแนะนำพี่ ๆ ว่ามีที่ไหนรับเด็กฝึกงานตำแหน่งนี้บ้างครับ

Certificate ที่เคยได้รับคิดว่าเกี่ยวข้องกับสายงานครับ
Java SE 8 Programmer I (Oracle)
MTA: Database Fundamentals – Certified 2018 (Microsoft)
Microsoft Office Specialist Excel version 2013 (Microsoft)

ภาษาโปรแกรมมิ่งที่สามารถเขียนได้ Java , Python , C#
ระบบจัดการฐานข้อมูลที่เคยใช้ MySQL,SQLite
โปรแกรมอื่น ๆ SPSS , PowerBI

Framework ที่เคยใช้
Android(Java)
Flask(python web framework)
ตอนนี้กำลังศึกษา Hadoop ครับ

Get latest news from Blognone