Tags:
Node Thumbnail

บริษัทโฆษณา Clear Channel ในสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน เป็นเจ้าของป้ายโฆษณาดิจิทัลกว่า 1,000 จุด และตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 ที่บริษัทได้ร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและองค์กรอื่นๆ ในเมือง ทำป้ายโฆษณาดิจิทัลให้เป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์สถานที่ให้คนไร้บ้านหาที่พักพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูหนาว

ในคืนที่อุณหภูมิหนาวจัด ระบบจะแสดงข้อความบนหน้าจอประชาสัมพันธ์ที่พักพิงได้ เช่น ศูนย์ชุมชน โบสถ์ ซึ่งขอความร่วมมือจากสถานที่ดังกล่าวไว้ก่อนที่จะมีการประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็นสองช่วงคือ ประชาสัมพันธ์ที่พักพิงใกล้เคียง กับ เปิดรับอาสาหน่วยงานที่จะเอื้อเฟื้อสถานที่เพิ่มเติม

David Klagsbrun หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ Clear Channel บอกว่า คนไร้บ้านส่วนใหญ่ในสต็อกโฮล์มรู้ว่าจะหาที่พักพิงได้ที่ไหน แต่ในช่วงเวลาเร่งด่วน พวกเขาจะไม่รู้ว่าที่ไหนรองรับเต็มแล้วบ้าง

No Description
ภาพจาก Clear Channel

ที่มา - Fast Company

Get latest news from Blognone

Comments

By: hisoft
ContributorWindows PhoneWindows
on 8 January 2019 - 22:57 #1090976
hisoft's picture

พฤศจิกาบย

บย -> ยน

เปิดรัยอาสา

รัย -> รับ