Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) มูลนิธิเรียกร้องสิทธิคนผิวสีในสหรัฐฯ ออกมาประกาศว่าได้คืนเงินบริจาคจากเฟซบุ๊กไปแล้ว และเรียกร้องให้ทุกคนล็อกเอาท์จากเฟซบุ๊กหลังปล่อยให้คนแอฟริกัน-อเมริกันเป็นเป้าหมายของการโน้มน้าวการเลือกตั้ง ด้วยการยิงข้อมูลชวนเชื่อและข้อมูลผิดๆ โดยระบุชื่อแคมเปญว่า #LogOutFacebook

NAACP ระบุว่าก่อนหน้านี้ได้แสดงความกังวลต่อความเป็นส่วนตัวของเฟซบุ๊กไปก่อนแล้ว และที่ผ่านเฟซบุ๊กเองก็ขาดความหลากหลายทางในกลุ่มผู้บริหาร ไปจนถึงการจ้างบริษัท Definer ที่ NAACP ระบุว่าเป็นกลุ่มการเมืองเลือกข้าง

การประท้วงครั้งนี้เรียกร้องให้เฟซบุ๊กมีคนผิวสีในทีมงานมากขึ้น พร้อมกับให้ปกป้องคนผิวสีจากข้อมูลผิดๆ และการชวนเชื่อ

ที่มา - NAACP

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: gosol
AndroidWindows
on 18 December 2018 - 22:05 #1087832
gosol's picture

ขโมยข้อมูลยิ่งกว่าจีนก็ Facebook ของอเมริกาเองนี่ล่ะ

By: whitebigbird
Contributor
on 19 December 2018 - 11:15 #1087928
whitebigbird's picture

เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะย้อนแย้งดีครับ ที่เรียกร้องให้มีการปกป้องกลุ่มก้อนของตนเป็นพิเศษ