Tags:

คือ ได้รับปัญหามาจาก user ว่าโปรแกรมช้า(webserver, DB server) ขอคำแนะนำว่าเราจะต้องมีโปรแกรมอะไรบ้างที่ทุกท่าน ใช้ตรวจสอบปัญหา หรือวิเคราะห์บ้างครับ ถ้าเป็น opensource จะดีมากครับ

Get latest news from Blognone
By: oop on 7 December 2018 - 15:21 #1086009

Infra Monitor zabbix

By: khao_lek on 11 December 2018 - 13:05 #1086481 Reply to:1086009

ขอบคุณครับ

By: unixdev on 13 December 2018 - 01:00 #1086792
unixdev's picture

ถ้าเป็น monitoring ทั่วๆ ไปใช้ ZABBIX ก็เพียงพอนะครับ แต่ถ้าเป็นเชิงลึกก็อาจจะต้องทำ profiling ที่ แอปพลิเคชั่นดูครับว่าช้าที่ไหน แนะนำว่าจริงๆ ให้ system engineer ดูเบื้องต้นก็น่าจะทราบสาเหตุละครับ ^^