Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เทคโนโลยีไวร์เลสยังฉุดกันไม่อยู่เมื่อบริษัท Airgo ประกาศชิปชุดใหม่ที่มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูงสุดถึง 240 เมกกะบิต โดยบริษัทระบุว่าในสภาพแวดล้อมจริงนั้น จะใช้งานได้ที่ประมาณ 120 เมกกะบิต ซึ่งก็ยังเร็วกว่าระบบแลนทั่วไปอยู่ดี

ชิปดังกล่าวมีชื่อว่า Gen3 โดยใช้เทคโนโลยี MIMO ในการเร่งความเร็ว และมีกำหนดการวางจำหน่ายในปลายปีนี้

เทคโนโลยี MIMO นั้นมีมาตรฐานกลางของ IEEE เหมือนกันในชื่อว่า 802.11n แต่ยังไม่มีข้อมูลเป็นทางการว่าชิป Gen3 จะทำงานเข้ากับมาตรฐานนี้หรือไม่

ที่มาThe Register

Get latest news from Blognone