Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปีนี้งาน JavaOne ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 1996 กลายเป็นงาน Oracle Code One และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงาน Oracle OpenWorld โดยมีการสัมมนาหัวข้อที่เกี่ยวกับนักพัฒนาภาษาอื่นๆ เช่น Go, Rust, ไพธอน, จาวาสคริปต์, R หรือแม้แต่การพัฒนาบล็อคเชนเพิ่มเข้ามา อย่างไรก็ดี ช่วง keynote เปิดงาน Georges Saab รองประธานฝ่ายพัฒนาแพลตฟอร์มจาวายังยืนยันว่าแพลตฟอร์มยังคงพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง และ Java 11 เป็นเวอร์ชั่นที่จาวาพัฒนาโดยชุมชนภายนอกออราเคิลมากที่สุด

Saab ยืนยันว่าแนวทางการออกเวอร์ชั่นใหม่ทุก 6 เดือนเป็นแนวทางที่ดี เพราะจาวาเองต้องพัฒนาตัวแข่งกับแพลตฟอร์มอื่นๆ โดยตอนนี้มี 4 โครงการย่อยที่มีความก้าวหน้าต่อเนื่อง ได้แก่

  • Valhallla: โครงการสร้างชนิดตัวแปลและ generic ที่เป็นเหมาะกับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง
  • Panama: โครงการปรับปรุงการเชื่อมต่อจาวากับภาษาอื่น
  • Amber: โครงการพัฒนาการใช้งานภาษา เช่น raw string, switch expression, การทำ pattern matching
  • Loom: โครงการสร้างเธรดขนาดเล็ก สำหรับการทำงานขนานประสิทธิภาพสูง

แม้ว่าช่วงหลังๆ ภาษาไพธอน, Go, หรือจาวาสคริปต์จะได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ แต่จาวาก็ยังคงอันดับหนึ่งตามดัชนี TIOBE มาได้ต่อเนื่อง

ที่มา - Oracle, The Register

No Description

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 24 October 2018 - 06:48 #1077907
panurat2000's picture

และ generic ที่เป็นเหมาะกับงานประมวลผลประสิทธิภาพสูง

ที่เป็นเหมาะ ?