Tags:

ขอความช่วยเหลือด้วยครับ
ผมต้องการเขียนโปรแกรมเพื่อทำการ capture ข้อมูลที่ถูกส่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมบน dos ซึ่งส่งผ่าน port LPT1 แล้วให้นำไปเก็บลงไฟล์ หรืออาจจะสั่งพิมพ์ผ่านเครื่องพิมพ์ที่อยู่บน windows แต่ไม่รู้ว่าจะเขียนการ capture ได้อย่างไรมีใครรู้ช่วยแนะนำให้ผมด้วยครับ จะใช้ภาษา VB,C,C++ ก็ได้ครับ
ขอบคุณครับ

Get latest news from Blognone
By: ttaiw
AndroidUbuntu
on 3 February 2009 - 17:42 #83923

ลองใช้พวก dos emulator ดูครับ ทำได้เลย