Tags:
Node Thumbnail

Google Analytics ประกาศปรับปรุงการแสดงผล ในหน้า Acquisition ส่วนของ Source / Medium โดยเพิ่ม google images / organic แยกออกมาจากที่ส่วนนี้รวมอยู่กับ google / organic เพื่อให้ผู้ดูข้อมูลสามารถแยกที่มาของทราฟิกได้ชัดเจนมากขึ้น ว่ามาจากผลเสิร์ชแบบข้อความ หรือการเสิร์ชแบบค้นหารูปภาพ

การเปลี่ยนแปลงนี้มีผลในหน้า Referral ด้วย โดยจะแสดงแยกกันระหว่าง google.com กับ images.google.com

กูเกิลอธิบายว่าการแยกข้อมูลแบบนี้ จะทำให้ผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้วิเคราะห์เข้าใจคุณค่าของ Google Images ดีขึ้น และเรียนรู้ว่าทราฟิกนั้นมาจากช่องทางใดกันแน่ เพื่อให้การปรับแต่งเว็บไซต์ทำได้ถูกทางมากขึ้น

ทั้งนี้ผู้ที่ใช้ Google Analytics แบบปรับแต่งสคริปต์ อาจต้องแก้ไขให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้

ที่มา: กูเกิล

alt="GA"

Get latest news from Blognone