Tags:
Node Thumbnail

เวยป๋อ (Weibo) โซเชียลมีเดียรายใหญ่ตัวหนึ่งของจีน ที่สื่อตะวันตกมักเรียกว่า Twitter จีน รายงานผลประกอบการของไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2018 รายได้เพิ่มขึ้นถึง 68% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน เป็น 426.6 ล้านดอลลาร์ และมีกำไรสุทธิ 140.7 ล้านดอลลาร์

ถึงแม้รายได้จะน้อยกว่า Twitter (แต่มีกำไรนะ) สิ่งที่น่าสนใจคือจำนวนผู้ใช้งาน โดยผู้ใช้เป็นประจำทุกเดือน (MAUs) เพิ่มขึ้นเป็น 431 ล้านคน ส่วนผู้ใช้เป็นประจำทุกวัน (DAUs) มี 190 ล้านคน ซึ่งมากกว่า Twitter

รายได้หลักของ Weibo มาจากโฆษณาในแพลตฟอร์ม ซึ่งซีอีโอ Wang Gaofei เปิดเผยว่า Alibaba ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่มีการเซ็นสัญญาทำแผนการตลาดด้วยงบถึงปีละ 102 ล้านดอลลาร์ และยังช่วยให้ Weibo เข้าถึงผู้ใช้กลุ่มใหม่มากขึ้นเรื่อย ๆ ด้วย

ที่มา: Weibo และ Nikkei

alt="Weibo"

Get latest news from Blognone

Comments

By: Aize
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 10 August 2018 - 15:29 #1065182
Aize's picture

อยากรู้จังว่ามีบอทยูสเซอร์เป็นกี่% ของทั้งหมด


The Dream hacker..