Tags:
Node Thumbnail

HP เปิดตัวโครงการ bug bounty โครงการรายงานช่องโหว่พร้อมจ่ายเงินรางวัลสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์

โครงการ bug bounty ของ HP นี้จะจ่ายเงินรางวัลตั้งแต่ 500-10,000 ดอลลาร์ต่อช่องโหว่ โดยโครงการนี้เป็นโครงการสำหรับรายงานช่องโหว่ที่เปิดให้ในวงจำกัด และ HP เลือกใช้แพลตฟอร์มของ Bugcrowd สำหรับการรับรายงานช่องโหว่

โครงการ bug bounty สำหรับเครื่องพิมพ์ของ HP จะเน้นไปที่เครื่องพิมพ์สำหรับใช้ในองค์กรหรือสำนักงาน เนื่องจากเครื่องพิมพ์เหล่านี้มักถูกเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเจาะและเป็นภัยต่อเครือข่ายในองค์กรได้ง่าย โดย HP บอกว่าบริษัทถือเป็นรายแรกที่ออกโครงการ bug bounty สำหรับเครื่องพิมพ์ และทางบริษัทมีแผนจะขยายโครงการนี้ไปยังพีซีด้วย

ที่มา - Engadget, ZDNet, HP

No Description
ภาพจาก HP

Get latest news from Blognone