Tags:
Forums: 

📣📣 MONO OPEN HOUSE 2018 รอบ 2 มาแล้วจ้า ⚡⚡⚡

กับเทศกาลเปิดบ้านต้อนรับน้องๆสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
สำหรับผู้มีประสบการณ์ และนักศึกษาจบใหม่ ที่สนใจร่วมงานกับเรา ‼️👍🏻🔈

📌ในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. (ลงทะเบียน 09.00 น. - 09.30 น.)
ภายในงานพบกับการแนะนำองค์กร การทำงานในแบบคนโมโน
อาหารกลางวันฟรี และ สัมภาษณ์งานทันที ‼️

📝ผู้ที่สนใจสามารถ ☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : 02-502-0774

📝ตำแหน่งที่เปิดรับมีดังนี้ :

1.) PROGRAMMER
- พัฒนาระบบ (Mobile Application, Web) ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบ
- รายงาน ผลการดำเนินงาน
- ทดสอบการใช้งานระบบและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข

2.) WEB DEVELOPER
- พัฒนาเว็บไซต์ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ออกแบบฐานข้อมูลพัฒนาเว็บไซต์ในส่วนที่จำเป็นในส่วนงานหลักที่สำคัญ
- ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- แก้ไขปัญหาของเว็บไซต์เบื้องต้น
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
- ให้คำปรึกษาทางเทคนิคกับผู้ร่วมงาน

3.) IOS DEVELOPER
- ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน IOS ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา
- ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
- ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ

4.) ANDROID DEVELOPER
- ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับการใช้งานใน Android ให้แสดงผลใน Mobile Tablet และ TV ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทดสอบ แก้ไข และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ให้ตรงตามแผนการพัฒนา
- ศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อแก้ไขปัญหาของหน่วยธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ
- ให้คำปรึกษาในการออกแบบระบบ

Get latest news from Blognone