Tags:
Forums: 

No Description

เทรเชอริสต์ คือบริษัทเทคโนโลยีทางการเงิน ผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์และสินทรัพย์ทางการเงิน ที่เน้นทำเรื่องยาก ๆ อย่างการเงินให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน ผ่านการนำเสนอที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง พร้อมระบบข้อมูลที่แข็งแกร่ง เพื่อนำเสนอบริการที่เหนือกว่าแก่ผู้ใช้งาน

เทรเชอริสต์เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนรับอนุญาตจากสำนักงานก.ล.ต. ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน (VC-backed) และได้รับทุนจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

1. Frontend Developer
• สามารถพัฒนาเว็บไซต์ด้วย React, NodeJs framework, HTML5, CSS3 และหากมีความถนัด React Native จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีประสบการณ์ใช้งาน JavaScript framework, Gulp, NPM, CSS preprocessors เช่น SASS, SCSS, LESS, GIT, Subversion
• เข้าใจวิธีการออกแบบของ MVC framework

2. Full Stack Developer
• มีประสบการณ์ใช้งาน Spring Framework (Java)
• มีประสบการณ์ในการพัฒนา Web Application ส่วน Front-end ด้วย AngularJS/ReactJS และ React Programming
• เข้าใจเป็นอย่างดีในพื้นฐานการพัฒนา Responsive Website ทั้ง Mobile และ Desktop
• หากมีความถนัด Docker และการทำ Dev-Ops จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. Backend Developer
• สามารถพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ได้ และมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
• มีความเข้าใจใน Spring Framework , JPA , Thymeleaf , AngularJS (ถ้าเคยใช้งานและมีผลงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• เข้าใจพื้นฐานการใช้งาน Version Control Tool เช่น Git
• สามารถเขียนหรือเข้าใจพื้นฐานของ HTML, CSS

โดยทั้ง 3 ตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้
• สามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมองค์กรได้อย่างตรงประเด็น กระชับ ชัดเจน
• มีความอดทน สามารถทำความภายใต้ความกดดัน
• รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดเวลา
• ทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง และสามารถนำเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน
• รักการเรียนรู้สิ่งใหม่และพัฒนาตัวเอง มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์
• มีตัวอย่างผลงานที่ชัดเจน (หากยังไม่มีประสบการณ์ทำงาน สามารถใช้ผลงานที่พัฒนาระหว่างเรียนแทนได้)

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• เงินเดือนและโบนัสตามผลงาน
• ได้ร่วมงานกับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีประสบการณ์ยาวนานและหลากหลาย รับโอกาสเรียนรู้และร่วมพัฒนาผลงานตั้งแต่ขั้นแนวคิดจนถึงการนำออกใช้ต่อสาธารณชน
• ได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้ก่อตั้งบริษัท
• ได้เรียนรู้หลักการลงทุนและบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตส่วนตัว

รูปแบบการทำงาน
• ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ Flexible Hours ระหว่าง 9:30 - 18:30น.
• ในบางโอกาสสามารถทำงานนอกสถานที่ได้ โดยสามารถรายงานความคืบหน้าของงานได้ชัดเจน
และสามารถติดต่อได้ทันทีในเวลางาน
• ออฟฟิศอยู่ที่ถนนอโศกมนตรี ใกล้ MRT เพชรบุรี เพียง 200 เมตร
• Direct report to Technology Lead (CTO)

ช่องทางการสมัคร
• ส่ง Resume และรายละเอียดผลงานมาที่ kanyarat@treasurist.com

Get latest news from Blognone