Tags:

สวัสดีครับ รบกวนทำแบบสอบถามงานวิจัยปริญญาโท สาขา Asia Pacific Studies Waseda University

เป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาการใช้งานระยะยาวของสายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพหรือสมาร์ทวอทช์

ผู้ที่ไม่เคยใช้ก็ตอบได้นะครับ

https://goo.gl/forms/MMBG9RndGQruFFf82

ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้

Get latest news from Blognone