Tags:
Forums: 

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม สาขาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม เปิดรับสมัครนักศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552

รายละเอียดเพิ่มเติม www.kmutt.ac.th/gmi
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 024709799

Get latest news from Blognone