Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากที่เมื่อวันก่อน Gmail ล่มจนทำให้หลายๆ คนรู้สึกเสียอารมณ์ และบางคนก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นที่กูเกิลเองหรือว่าเป็นที่เครื่องตนเองกันแน่ วันนี้กูเกิลจึงแก้สถานการณ์ด้วยการเปิดให้ดูสถานะของบริการต่างๆ ว่าทำงานเป็นปกติดีหรือไม่ ผ่านหน้าของ Apps Status Dashboard ครับ

บริการที่สามารถดูสถานะได้มีทั้ง Mail, Calendar, Talk, Docs และ Sites โดยผู้ใช้สามารถกดย้อนดูวันก่อนหน้าได้ และเมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติก็จะแสดงสถานะของสิ่งที่เกิดขึ้นตามเวลาให้ดูไว้ด้วย

ที่มา: Google Apps Status Dashboard via TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: Fzo
ContributorAndroid
on 26 February 2009 - 12:14 #87295
Fzo's picture

งิ...แล้วที่ล่มก่อนหน้านี้ก็เพื่อ.............

ล้อเล่ง...อิอิ


WE ARE THE 99%

By: anu
Contributor
on 26 February 2009 - 12:35 #87298

มี Incident Report ของวันก่อนอยู่ด้วย

แล้วถ้าตัว Status เน่้าล่ะครับ แหะๆ

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 26 February 2009 - 12:58 #87305
mementototem's picture

ถ้าดูตามนี้แล้ว... GMail มันก็ล่มมาเป็นระยะ ๆ นี่หน่า (21 24 25)

(นึกถึง realm status ของ world of warcraft แฮะ -- นึกถึงเกมได้ตลอดสิหน่า)


Jusci - Google Plus - Twitter - FSN

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 26 February 2009 - 17:10 #87343

บริการที่สามารถดูสถานะได้มีทั้ง Mail, Clendar, Talk, Docs และ Sites

Calendar หรือเปล่าครับ ?

MyBlog !!!


By: pawinpawin
Writer
on 26 February 2009 - 17:34 #87344 Reply to:87343

แก้แล้วครับ ขอบคุณครับ

_________________pawinpawin | blog

By: TAXZe
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 26 February 2009 - 21:02 #87377

เอาใจ ผู้ใช้ดีจังครับ

^^

TAXZe.com|[T]echnology [A]dvise [X]-Ray [Z]ero [E]ffect

By: demon69gt on 27 February 2009 - 09:50 #87491

เมื่อไรมันจะ View all กับ Download all ได้สักที