Tags:
Node Thumbnail

การเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตรูปแบบแรกๆ คือการ telnet ข้ามเครื่อง (มาตรฐานแรก คือ RFC137 เมื่อปี 1971) ตอนนี้ทาง Wikimedia Foundation ผู้ดูแลสารานุกรมเสรีก็เปิดบริการ Wikipedia ผ่าน telnet แล้ว

ช่องทางเข้าใช้งานคือ telnet.wmflabs.org การใช้งานก็ตรงไปตรงมา คือเมื่อเชื่อมต่อสำเร็จจะมีคอนโซลให้พิมพ์ชื่อบทความที่ต้องการ