Tags:
Node Thumbnail

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2550 ที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัว ชมรมสถาปนิกซอฟแวร์ หรือ IASA Thailand Chapter (เผื่อนึกไม่ออก IASA ย่อมาจาก International Association of Software Architect ต้องอ่านประวัติถึงจะเจอคำเต็ม) อย่างเป็นทางการ ชมรมนี้เป็นสาขาย่อยของ IASA ที่มีเครือข่ายทั่วโลก