Tags:
Node Thumbnail

ข้อจำกัดด้านร่างกายอาจไม่อาจกีดขวางจิตใจนักสู้ของชาวเกมเมอร์ เมื่อ ONELIFE.inc ผู้ใช้บริการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้พิการในจังหวะกุนมะ ประเทศญี่ปุ่นได้ก่อตั้ง Gunma eSports Association พร้อมจัดงานแข่งขัน 1st eSports Event for Disabled in 2019 GUNMA อีเวนต์ esports สำหรับผู้พิการโดนเฉพาะเป็นครั้งแรกของโลกในวันที่ 31 สิงหาคม 2019