Tags:
Node Thumbnail

จากประกาศของ ทีมงาน PlayOnLinux อย่างเป็นทางการ. ได้มีการยืนยันแล้วว่า PlayOnLinux จะรองรับและสามารถติดตั้งบน Ubuntu ได้โดยตรง

PlayOnLinux 3.5 จะสามารถติดตั้งลงบน Ubuntu ผ่านช่องทาง "universe" สำหรับ Ubuntu รุ่นถัดไปหรือ Karmic Koala ในเดือนตุลาคมนี้

PlayOnLinuxเป็นซอฟท์แวร์ ทำหน้าที่ช่วยในการติดตั้ง เกมส์ มากมายที่สามารถทำงานได้บนระบบปฏิบัติการ Microsoft®'s Windows®
ให้สามารถทำงานได้และง่ายขึ้น