Tags:
Node Thumbnail

ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังนึกถึง MeeGo กันอยู่บ้างไหมว่าอคาคตจะเป็นยังไง ซึ่งตอนนี้ทาง Linux Foundation ที่ดูแล MeeGo และ Limo Foundation ก็ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกันและได้ระบบปฏิบัติการใหม่ขึ้นมาชื่อว่า "Tizen" โดยมีผู้ผลิตเข้าร่วมสำคัญที่เป็นเจ้าตลาดในญี่ปุ่นได้แ่่ก่ NEC และ Panasonic รวมทั้ง Samsung จากเกาหลีใต้ด้วย

โดยเจ้า Tizen นี้มีความฝันเหมือนกันกับ MeeGo คือสามารถรันได้บนอุปกรณ์หลายๆอย่างในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น Tablet, Netbook, Handset, Smart TV, และอุปกรณ์ภายในยานพาหนะ(In-Vehicle)เป็นต้น แต่ต่างกันตรงที่ Tizen นี้จะใช้ Web App ในการพัฒนา เช่น HTML5 มั้ง ดูประกาศด้านล่างครับ