Tags:

ข่าวนี้ต้องอธิบายย้อนหลังนิดนึงครับ โปรแกรม Google Talk ที่หลายๆ คนใช้กันอยู่นั้น ใช้โพรโตคอลในการสื่อสารแยกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ