Tags:
Node Thumbnail

Startup Weekend คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อให้ผู้ที่อยากจะทำ startup เข้ามาเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆ เริ่มจากให้ pitch ไอเดียสำหรับ startup ของตนและรับฟังความเห็นจากคนอื่นๆในงาน จากนั้นก็จะทำการโหวตเพื่อจัดอันดับไอเดียและตั้งทีมเพื่อนำกลุ่มไอเดียที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดไปพัฒนาแผนธุรกิจ เขียนโปรแกรม ออกแบบตัวสินค้า และตรวจสอบตลาด โดยจะมีโค้ชซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์มาแนะนำและให้คำปรึกษา ทั้งหมดนี้จะใช้เวลา 54 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เย็นวันศุกร์จนถึงเย็นวันอาทิตย์ เมื่อหมดเวลาก็ให้เอาผลลัพธ์มานำเสนอเพื่อแข่งขันกัน คณะกรรมการจะเป็นนักลงทุนจริงๆที่จะเข้ามาฟัง ให้ความคิดเห็นและให้คะแนน