Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

ปลายปีก่อน HP เปิดตัว Sprout พีซี all-in-one ที่มีความสามารถในการสแกนวัตถุแบบ 3 มิติ แต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องซอฟต์แวร์ที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ทั่วไปเท่าใดนัก ตอนนี้ HP พัฒนาโปรแกรมอย่าง 3D Snapshot เสร็จแล้ว พร้อมกับแท่นสแกนอัตโนมัติ