Tags:
Node Thumbnail

ในสภาวะที่หลายฝ่ายต่างพากันหันไปหา HTML5 มากกว่า Flash จากเหตุที่ Adobe ประกาศเลิกทำ Flash Mobile เพราะ Apple เป็นต้นเหตุ (ข่าว, คำชี้แจงของ Mike Chambers) ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่ช่วยในการทำ HTML5 จึงจำเป็นถึงขั้นมากที่สุด แต่ในเวลานี้เครื่องมือที่สามารถใช้ได้จริงๆ ก็มีเพียงแค่ Dreamweaver CS5.5 กับ Edge จาก Adobe เท่านั้น ดังนั้นฝั่งกูเกิลจึงเปิดตัว Google Swiffy ซึ่งเป็น Extension เสริมสำหรับ Flash Professional โดยมันจะช่วยในการ