Tags:
Node Thumbnail

รายการ "เป็นเรื่อง เป็นข่าว" ของช่อง PPTV HD ได้เชิญตัวแทนผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างมาออกรายการเพื่อพูดคุยเรื่องแอพ GoBike และได้มีการโทรศัพท์สัมภาษณ์รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เพื่อสอบถามความเห็นเรื่องแอพดังกล่าวด้วย โดยทางรองอธิบดีฯ ได้ขอให้ฝั่งผู้พัฒนาได้หยุดการประชาสัมพันธ์หรือทดลองแอพดังกล่าวไปก่อน เพื่อป้องกันประชาชนสับสน และอยากรอเวลาให้หน่วยงานรัฐได้จัดการกับ "แอพเรียกรถที่ไม่ถูกกฎหมาย" ให้เสร็จสิ้นเด็ดขาดเสียก่อน

นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้แจกแจงประเด็นที่ยังติดใจและกังวลเกี่ยวกับแอพ GoBike ไว้ดังนี้

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เพียง 4 วัน หลังจาก GrabBike และ UberMoto จำต้องหยุดให้บริการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา GoBike แอพพลิเคชั่นใหม่ที่สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยและกรมขนส่งทางบกร่วมกันสร้างก็เกิดขึ้น สามารถดาวน์โหลดได้แล้วใน Apple Store เรียกได้ว่าเป็นแอพพลิเคชั่นเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ถูกกฎหมายที่แรกในกรุงเทพฯ