Tags:
Node Thumbnail

รายงานบั๊กในซอฟต์แวร์เข้ารหัสสัปดาห์นี้สร้างความวิตกเป็นวงกว้างเมื่อทั้งโครงการ OpenSSL และ GnuTLS พบบั๊กสำคัญใกล้ๆ กันทั้งสองโครงการ

บั๊กที่ร้ายแรงที่สุดของ OpenSSL คือบั๊ก CVE-2014-0224 ที่เปิดให้คนร้ายสามารถดักฟังกลางทางได้ หากทั้งไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์มีบั๊กเดียวกัน โดย OpenSSL รุ่นที่มีปัญหา ได้แก่ 0.9.8, 1.0.0, และ 1.0.1 กระทบวงกว้างทั้งลินุกซ์รุ่นใหม่และเก่า แม้จะไม่ร้ายแรงเท่า Heartbleed แต่ทุกคนควรอัพเกรดครับ