Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Gfycat แพลตฟอร์มแชร์รูป GIF ที่ปัจจุบันมี Snap เป็นเจ้าของ ประกาศปิดให้บริการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน เป็นต้นไป โดย Gfycat บอกว่าจะลบรูป GIF ในแพลตฟอร์มทั้งหมด ผู้ใช้งานที่ต้องการรูป GIF เก็บไว้จึงมีเวลา 2 เดือน เพื่อดาวน์โหลดรูปเหล่านี้ไว้

เนื่องจาก Gfycat มี Snap เป็นเจ้าของ จึงไม่ยังไม่ชัดเจนว่าคอนเทนต์ที่มีใน Gfycat อาจย้ายไปรวมอยู่ใน Snapchat หรือไม่ โดยตัวแทนของ Snapchat ชี้แจงเพียงว่า ผู้ใช้งานจะยังสามารถเสิร์ชและส่งรูป GIF ในการคุยกับเพื่อนได้ต่อไปตามเดิม

Gfycat ก่อตั้งในปี 2013 มีจุดขายคือเป็นแพลตฟอร์มแรก ๆ ที่รองรับการแปลงวิดีโอให้เป็น GIF ที่ความละเอียดสูง โดย Snap มาซื้อกิจการไปในปี 2020 แต่แพลตฟอร์มก็ต้องแข่งขันสูงกับ Tenor และ Giphy

Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Gfycat เว็บสร้างภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอและฝากภาพเคลื่อนไหวชื่อดังได้ทลายข้อจำกัดของเวลาในภาพเคลื่อนไหวจากแค่สูงสุด 15 วินาที จนสามารถอัพภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวได้สูงสุดถึง 60 วินาที และปรับปรุงด้านความคมชัดของภาพเคลื่อนไหวด้วย ทุกคนสามารถใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา - Entertainment Buddha via จากอีเมลประกาศของทาง Gfycat