Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Gfycat เว็บสร้างภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอและฝากภาพเคลื่อนไหวชื่อดังได้ทลายข้อจำกัดของเวลาในภาพเคลื่อนไหวจากแค่สูงสุด 15 วินาที จนสามารถอัพภาพเคลื่อนไหวที่มีความยาวได้สูงสุดถึง 60 วินาที และปรับปรุงด้านความคมชัดของภาพเคลื่อนไหวด้วย ทุกคนสามารถใช้ได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ที่มา - Entertainment Buddha via จากอีเมลประกาศของทาง Gfycat