Tags:
Node Thumbnail

เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็เกิดขึ้นได้ใน Slack เมื่อมีคนสร้าง slackbot (ชุดบอทหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในแอพคุยงาน Slack) ชื่อ Feeld ให้เผยความในใจว่าชอบหรือรู้สึกดีกับใครก็เมนชั่นเขาไปในช่องแชทของบ็อต หากเขาหรือเธอคนนั้นชอบเมนชั่นมาเหมือนกัน ก็จะมีโอกาสได้คุยกัน

แชทบ็อตตัวนี้จะถูกติดตั้งลงในแชนแนลได้ก็ต้องได้รับอนุญาตจากแอดมินระบบ นั่นหมายความว่านโยบายระดับองค์กรต้องเห็นพ้องถึงวิถีการสร้างสัมพันธ์รักในที่ทำงานรูปแบบนี้ด้วย ซึ่งอาจส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงานและความสามัคคีของทีม

ทั้งนี้ Feeld เดิมทีเป็นแอพหาคู่ที่เลือกคนรอบตัวจากความสนใจร่วมกัน มีทั้งบน iOS และ Android