Tags:
Node Thumbnail

ทวิตเตอร์ของยาน Curiosity บนดาวอังคาร ทวิตโชว์ภาพท้องฟ้าดาวอังคารที่มีเมฆมาก เหนือหน้าผาหิน พร้อมอธิบายว่าสภาพชั้นบรรยากาศดาวอังคารที่บางและแห้ง ทำให้เกิดเมฆได้ยาก

Curiosity ยังโชว์ภาพ GIF ที่ประกอบจากกล้อง 6 กล้องถ่ายภาพต่อเนื่องกัน แสดงให้เห็นเมฆกำลังเคลื่อนที่, ภาพเมฆสะท้อนแสงสีขาวนวลที่เรียกว่า "mother of pearl" ที่เกิดเพราะอนุภาคในเมฆที่มีขนาดเกือบเท่าๆ กัน