Tags:
Node Thumbnail

ปัจจุบันนี้เวลาคนเราไม่รู้จะทำอะไรฆ่าเวลา ก็มักหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาดูโน่นนี่นั่น และสิ่งที่นิยมทำก็คือเปิดดู Social Network ทั้งหลาย ซึ่งมีเรื่องราวทั้งวุ่นวายและสับสนเพราะเป็นเรื่องผู้คนมากมาย จะดีกว่าไหมหากมีแอพที่ให้ความรู้สึกว่าเรากำลังใช้ Social Network แต่จริงๆ ไม่ต้องปฏิสัมพันธ์กับใครเลย แอพนี้ชื่อว่า Binky