Tags:
Node Thumbnail

DeepMind เผยแพร่รายละเอียดเพิ่มเติมใน The Journal Science เกี่ยวกับการพัฒนา AI ตัวใหม่ AlphaZero ที่พัฒนาต่อจาก AlphaGo ให้สามารถเรียนรู้พัฒนาด้วยตนเองได้ นอกจากการเล่นโกะ มาสู่การเล่นหมากรุก และหมากรุกญี่ปุ่น (โชงิ) โดยสามารถเอาชนะบ็อตที่เก่งที่สุดในโลกได้ จากการเรียนรู้เองในเวลาไม่นาน