• ห้ามใช้คำหยาบคายในคอมเมนต์
  • ห้ามคอมเมนต์ในเชิงดูถูกเหยียดหยาม หรือโจมตีสมาชิกคนอื่นเป็นการส่วนตัว
  • การกล่าวหาบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ในเชิงลบ ต้องมีข้อมูลหรือหลักฐานสนับสนุนเสมอ
  • ห้ามคอมเมนต์ที่ส่อในเรื่องการเหยียดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือความพิการ ของบุคคลใดๆ
  • ลายเซ็นท้ายคอมเมนต์ ใส่ได้เฉพาะเว็บไซต์ส่วนตัว หรือบัญชี social media ส่วนตัวเท่านั้น
  • พื้นที่คอมเมนต์ท้ายเนื้อหาข่าว เปิดขึ้นมาเพื่อให้พูดคุยกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข่าว การคอมเมนต์ในประเด็นอื่นๆ เป็นเรื่องไม่สมควร และแนะนำให้ตั้งกระทู้ใน Forum แทน
Get latest news from Blognone