Tags:
Forums: 

No Description

Pi R Square เป็นบริษัทครีเอทีฟ ซอฟท์แวร์เฮ้าส์ ที่รับพัฒนา Website, Mobile Application และ Business Solution โดยนำเสนอความแตกต่างของการใช้จุดแข็งด้าน Design และ User Experience มาผสมกับ Technology เพื่อให้ ซอฟท์แวร์ที่พัฒนาขึ้น เหมาะกับการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้งานนั้นๆ เราให้บริการลูกค้าองค์กรมากว่า 8 ปี ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานจากต่างประเทศ

Pi R Square กำลังค้นหาเพื่อนร่วมทีม เพื่อร่วมกันคิด ลงมือ และพัฒนาโปรเจ็คต่างๆ เพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในสังคมนี้ เราเชื่อว่าการร่วมคิด และทำจากทีมของเรา แบบทีมเวิร์ค สร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับทุกธุรกิจที่ทำงานร่วมกับเรา และการสร้างประสบการณ์ และความสามารถให้แก่กันที่สูงขึ้นภายในทีมเช่นกัน

No Description

Project Manager - หลายตำแหน่ง ด่วนมาก

Responsibilities

• รับผิดชอบในออกแบบทีมเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในข้อจำกัดของลูกค้า และ scope งาน รวมถึง Timeline ที่โปรเจ็คกำหนดมา

• ดูแลความต้องการของ Product Owner และดำเนินการให้โปรเจ็คออกมาเป็นผลลัพธ์ที่พอใจทั้งฝ่ายพัฒนา และ Product Owner

• เข้าใจในด้านงบประมาณของโปรเจ็ค สามารถจัดการให้การทำงานอยู่ในงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

• วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดในส่วน Production และเสนอแนะ Solution ให้กับทีมได้

Qualification

• มีความเป็น Ownership สูง ในการรับผิดชอบต่อโปรเจ็ค และทีมได้

• มีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารคน และทีมงาน

• มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของ IT (ไม่ต้องมี background ด้านโปรแกรมมิ่งโดยตรง, ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• ประสบการณ์ในงาน Project Management 2 ปีขึ้นไป

==============================

Business Development - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

Responsibilities

• ดูแลการประสานงานของลูกค้าเดิม และทีมขาย

• มองหาโอกาสในการเพิ่มลูกค้ากลุ่มผู้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์

• ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกับทีม Management ในการทำให้ระบบเพิ่มยอดขาย

• เพิ่ม Partner ทางธุรกิจในการเสริมให้ Platform มีความแข็งเกร่งขึ้น

Qualification

• มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ งานขาย หรือ มาร์เก็ตติ้ง อย่างน้อย 1 ปี

• มีความเข้าใจระบบงานขายออนไลน์ และมีประสบการณ์ด้าน e-commerce มาก่อน

• สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ได้อย่างชัดเจน

• ความสามารถในการสื่อสาร และเข้าใจแผนงานของระบบ ให้กับทีมพัฒนาได้

• เป็นคนช่างสังเกต และละเอียดใน User Experience

• ชอบ และสนุกกับการพัฒนาระบบใหม่ๆ และพร้อมเรียนรู้ร่วมไปกับการทำงานเป็นทีม

==============================

Software Quality Assurance Engineer (QA Tester) - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• ตรวจสอบการทำงานของ Web, App รวมถึงเอกสารที่เดี่ยวข้อง

• รับผิดชอบในการนำทีมพัฒนาแอปปลิเคชั่น เพื่อทดสอบงานแต่ละโปรเจ็คในแต่ละ Sprint

• เข้าร่วมมีตติ้งเพื่อรีวิวงานแต่ละ Sprint และกับลูกค้าเพื่อเข้าใจความต้องการ

• สามารถสื่อสารกับทีมพัฒนา และทีมบริหารโปรเจ็ค เพื่อให้ผลลัพธ์เกิดเป็นโปรเจ็คที่สร้าง User Experience ที่ดีแก่ผู้ใช้ ในการส่งมอบงานได้

• สามารถใช้เครื่องมือ และทำเอกสารเพื่อระบุถึงบัก หรือการปรับปรุง และสามารถเขียนการ Reproduct ปัญหาได้อย่างชัดเจน

• เข้าใจการทำ Regression Test และ บริหารจัดการการแก้ไข และเวลาให้สอดคล้องกัน

Qualification

• วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

• มีความเข้าใจ และสามารถระบุถึงการออกแบบแอปที่มี User Experience ที่ดีได้

• มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี

• ใช้ตรรกะและเข้าใจการวางแผนของการพัฒนาซอฟท์แวร์ได้

• สามารถบริหารเวลาในการทำงาน และการพัฒนาร่วมกับทีมได้อย่างตรงเป้าหมาย

• สามารถสื่อสารกับทีมได้เป็นอย่งดี

• ชอบในการพัฒนาตนเอง

• รักในการทำงานเป็นทีม

• เขียน Code ได้บ้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

==============================

Database Developer (MySQL, MongoDB) - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก**

Responsibilities

• วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า จากข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น excel, access หรือฐานข้อมูลเดิม ให้อยู่ในรูปแบบ Database แบบ Relational หรือ Non Relational Database ได้ตามความเหมาะสมของข้อมูล

• ออกแบบ DB Diagram และ Schema ให้สอดคล้องกับโปรเจ็ค และข้อมูลของลูกค้า

• วิเคราะห์ และ Optimize Database เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์

• เขียน SQL String เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานได้สูงสุด

• ทำงานร่วมกับทีมโปรแกรมเมอร์เพื่อพัฒนาศักยภาพของการเรียกใช้งาน Database ให้ได้ประโยชน์กับ Application ต่างๆ มากขึ้นตลอดทั้งโปรเจ็ค

Qualification

• มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีและความถนัดในการออกแบบ Database Diagram เป็นอย่างดี

• สามารถเขียน SQL String ในการดึงข้อมูลต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ

• มีประสบการณ์ใช้ MySQL และ MongoDB

• สนุกกับการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดระเบียบข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ให้เต็มประสิทธิภาพ

• สามารถวิเคราะห์การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อได้จากข้อมูลดิบ

• สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ในการสนับสนุนให้การใช้ DB เกิดประสิทธิภาพ

• หากมีความสนใจเรื่อง Big Data และ AI ในการจัดการ Data จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีความเข้าใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ และใช้สื่อสารได้อย่างดี

• พร้อมเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบ และพัฒนาการออกแบบให้ตรงกับพฤติกรรมผู้ใช้

• ชอบทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้ไปด้วยกัน

==============================

UI Designer - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

Responsibilities

• ออกแบบเว็บไซต์ และแอปปลิเคชั่น ตามที่ Senior Designer ได้มอบหมาย

• วาดภาพประกอบ และออกแบบไอคอนสำหรับ งานสื่อดิจิตอล

• ออกแบบสไลด์สำหรับนำเสนองาน

• ร่วมออกแบบ วางแผน รูปแบบการทำงาน และ prototype ของโปรเจ็คร่วมกับทีมดีไซน์

Qualification

• มีพื้นฐานความเข้าใจการออกแบบ องค์ประกอบภาพ สี สัดส่วนเป็นอย่างดี

• สามารถใช้ Photoshop และ Illustrator ได้อย่างชำนาญ

• มีประสบการณ์การออกแบบสื่อดิจิตอล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

• เข้าใจการทำงานของผู้ใช้ และคำนึงถึงวิธีคิดของผู้อื่น คิดเผื่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือ แอปปลิเคชั่นได้

• มีความคิดสร้างสรรค์ที่มาพร้อมกับเหตุผลและ ชอบที่จะคิดแก้ปัญหา

• ทำงานเป็นทีม สื่อสารกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

==============================

IOS Developer - 1 ตำแหน่ง ด่วนมาก

Responsibilities

• Build advanced applications for the iOS platform.

• Experienced in Swift

• Collaborate with cross-functional teams for various projects.

• Continuously discover, evaluate, and implement new technologies to maximize development efficiency

• Perform basic analysis and coordinate with relevant parties to solve the problems

Qualification

• Understand or willing to learn technology or technical terms

• Good at logic and planning the process of software development

• Good and fast pace self learner

• Good at time and task management

• Good communication with people

• Enjoy self development

• Enjoy work as a team

==============================

No Description

บรรยาการทำงาน

• บริษัทตั้งอยู่ในอาคารสำนักงานใจกลางกรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) พระราม 9

• บรรยากาศทำงานสนุกสนาน เป็นกันเอง

• เน้นความสร้างสรรค์ และรับผิดชอบมากกว่างานถึก

• เงินเดือนแข่งขันกับบริษัททั่วไป มีโบนัส และ Profit Sharing ตามความสามารถ และผลงานของบริษัท

• ร่วมทีมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ทำงานระดับประเทศ และระดับโลกอย่างเป็นระบบ เน้นสร้างศักยภาพ และพัฒนาความสามารถของตัวบุคลากรทุกๆ คนในทีมไปด้วยกัน

==============================

ส่ง Resume มาพร้อมอีเมล์แนะนำตัวเท่าที่อยากให้เรารู้จักคุณ ไม่ต้องเขียนอะไรเป็นทางการ
เขียนชิลๆ แบบไม่ต้องเกร็ง ถ้ามีคุณสมบัติพร้อม เราจะมานั่งคุยกันเพิ่มเติมในเร็ววัน

สนใจสมัครหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ติดต่อ คุณปรวุฒิ จึงทวีสูตร (คุณบิ๊ก)
ได้ที่เบอร์โทรฯ 02-643-0040
สนใจร่วมงานกับบริษัทฯ ส่ง Resume มาที่ E-Mail : job@pirsquare.net
ถึงก่อนมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาก่อน

Get latest news from Blognone