Tags:
Forums: 

UsableLabs เป็นศูนย์ก่อการดีที่ขับเคลื่อนตัวเองด้วยสโลแกน "พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อพัฒนาสังคม" โดยมี ผศ.ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ ตั้งอยู่ภายในคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ตัวอย่างการทำงานที่เป็นรูปธรรมที่ผ่านมาของเรา ได้แก่เว็บไซต์ Gotoknow.org, Learners.in.th

ปัจจุบัน UsableLabs ได้รับทุนในโครงการ Digital KM จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เรามีโครงการที่จะทำหลายอย่าง จึงขอประกาศรับทีมงานเพิ่มดังนี้

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเบื้องต้น: สนุกกับการเขียนโปรแกรม สนุกที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ภาษาที่เราใช้ได้แก่ Python, Ruby, PHP (อาจมี Java, Groovy ในอนาคต) เว็บเฟรมเวิร์คที่ใช้ได้แก่ Django, Ruby on Rails, CakePHP, Plone, Drupal

เทคโนโลยีทุกอย่างที่เราใช้ล้วนเป็น open source และงานทุกอย่างที่เราทำก็จะ open source ด้วยเช่นกัน

นักออกแบบกราฟิก 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเบื้องต้น: สามารถวาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์ได้ มีจินตนาการ รักงานศิลปะ

หากสนใจร่วมงานกับเรา เชิญอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF)

หากอ่านแค่นี้แล้วมั่นใจ ก็ขอเชิญส่งผลงานที่ผ่านมาของคุณ มาที่อีเมล staff ณ usablelabs จุด org

Get latest news from Blognone