Tags:
Forums: 

Web Favourite Design กำลังขยายงาน ต้องการทีมงานเพิ่ม รับสมัครโปรแกรมเมอร์ 1 ตำแหน่ง

เราเป็นบริษัทเล็กๆ ที่กำลังขยับขยายงานออกไปทาง Web Application และต้องการที่มาทำงานด้วย ตำแหน่งงานโปรแกรมเมอร์ ทำ Web Application สามารถเรียนรู้อะไรได้รวดเร็ว และทำงานที่ท้าทาย ลักษณะงานทำเป็นโปรเจ็ค ตามที่ให้มอบหมาย และความถนัด

คุณสมบัติ

  • สามารถเขียน HTML/CSS/JavaScript คล่องมากใช้ Dreamweaver ได้ มีความเข้าใจเรื่องการใช้ CSS สำหรับดีไซน์ layout แทน table ได้
  • มีประสบการณ์ในการเขียนโปรแกรมภาษา C#.net มาอย่างน้อย 6 เดือน หรือนักศึกษาจบใหม่ที่ทำโปรเจคเกียวกับ C#.net
  • สามารถใช้ PHP และ ASP และมีประสบการณ์การเขียน Web Application เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้งานฐานข้อมูล MS Access หรือ MySQL หรือ MS SQL Server
  • สามารถออกแบบ วิเคราะห์ระบบ หรือมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอสมควร

เงื่อนไขการจ้างงาน

จะเป็นพนักงาน Temp โดยมีระยะเวลาการจ้างงาน 1 ปี ต้องมานั่งทำงานที่บริษัท (ที่ทำงานอยู่แถวสะพานพระราม 7 บางกรวย)
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากครบสัญญาการจ้างงาน 1 ปี อาจจะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุให้เป็นพนักงานประจำ
- ค่าจ้างประมาณ 15,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
- บริษัทไม่รับการรับงานไปทำที่บ้าน

สนใจ ส่งประวัติ พร้อมแสกนสำเนาบัตรประชาชน พร้อมวุฒิการศึกษามาที่ อีเมล์ : tualek_ja@hotmail.com หัวข้อ สมัครงานโปรแกรมเมอร์

Get latest news from Blognone