Tags:
Forums: 

ประกาศจาก Blognone

เนื่องจาก Blognone จะเปลี่ยนแปลงระบบซอฟต์แวร์ CMS ที่ใช้งาน โดยเฉพาะส่วนของ Forum หรือกระดานสนทนา ที่ใช้กับเซคชั่น Jobs และ Press Release ในปัจจุบัน

ระบบ Jobs ที่อิงกับ Forum จะเปลี่ยนไปใช้ระบบ Jobs แบบใหม่ในเร็วๆ นี้ และทางทีมตัดสินใจปิดเซคชั่น Press Release ที่อิงอยู่บนระบบ Forum ตัวเดียวกันด้วย โดยจะมีผลวันที่ 31 ธันวาคม 2016 เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะปิดไม่ให้โพสต์ในเซคชั่น Press Release ส่วนเนื้อหาเก่าจะยังอ่านได้แบบ read only เท่านั้น

ผู้ที่ยังโพสต์เนื้อหาเชิงประชาสัมพันธ์ผ่าน Forum ของ Blognone จะถูกลบเนื้อหาและแบนบัญชีทันที

Get latest news from Blognone
By: PW on 4 April 2017 - 00:44 #978323

กรุงเทพฯ 1 เมษายน 2560 -- คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัด“โครงการประกวดแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน สำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน หรือสื่อความหมาย” โดยมี พล.อ.อ.ธเรศ ปุณศรี ประธาน กสทช. กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย พล.อ.อ.ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย พล.อ.ชิตศักดิ์ ประเสริฐ ที่ปรึกษาประธาน กสทช. พล.อ.อ. คณิต สุวรรณเนตร เลขานุการประธาน กสทช. พล.อ.ต. ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ นายต่อพงษ์ เสลานนท์ นายกสมาคมตาบอดแห่งประเทศไทย และ น.ส.แก้วกุล ตันติพิสิฐกุล กรรมการสมาคมหูหนวกแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานและเชิญชวนประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมประกวดการแข่งขัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการในสังคม และกระตุ้นให้เกิดร่วมสร้างสรรนวตกรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ณ Lifestyle Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ดูรายละเอียดการประกวดการเขียนแอพพลิเคชั่นได้ที่ www.disabilitymac.com