Tags:
Forums: 

แนะนำองค์กร

มิราม่ากรุุ๊ป เป็นการรวมกลุ่มบริษัททั้งหมด 9 บริษัท ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว แบบครบวงจรกว่า 10 ปี

โดยมีธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ ธุรกิจท่องเที่ยว,ธุรกิจปิโตรเลียม,ธุรกิจสายการบิน,ธุรกิจการศึกษาต่างประเทศ

สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ ทาวน์อินทาวน์ แยกเป็น 2 อาคาร และมีสาขาคือ สาขาศูนย์ประชุมสิริกิต์ และ สาขาเวียงจันทน์ ประเทศลาว

ทำไมท่านควรทำงานกับเรา

• Miramar Grooup และ บริษัทในเครือ มีความเชี่ยวชาญ โดยตรงในธุรกิจ นั้นๆ

• มีทีมงาน IT & Marketing ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ในแบบของเราเอง

• องค์กรพัฒนาเข้าสู่ระดับ มหาชน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากเรา

•ประกันสังคม

•กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

•ประกันสุขภาพ MSIG

•โบนัส/ประจำปี

•ทริปท่องเที่ยวบริษัท 1 ครั้ง / ปี

•ปรับเงินเดือน/ประจำปี

•ส่งไปอบรมเพิ่มทักษะในการทำงาน

•ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์

•วันหยุดประจำปี

รับสมัคร ทีมงานรุ่นใหม่ไฟแรง ดังนี้ <<

** .NET Developer **

Job Description

• Designing, developing, testing, and maintaining both intranet and internet sites using ASP.NET, C#.NET,

VB.NET, and Front End/UI technologies- Javascript, JQuery, HTML, CSS, and SQL

• Researching and implementing new techniques to improve development and Web Applications

• Creating, modifying, optimizing, and maintaining SQL tables, stored procedures, views, etc as needed.

• Testing, investigating problems, and applying bug fixes to existing applications, ensuring effective

error-handling, high performance, robustness, and security.

• Assisting e-marketing and web production staff in deploying standard ASP applications.

• Documenting internal processes and systems.

• Creating and maintaining reports tied to Google Analytics, weblogs, and database transactions as needed.

Skills and Requirements:

• Computer Science or MIS or equivalent.

• 5-8 years experience working with SQL Server (2005, 2008) including experience with stored procedures,

views, functions, performance tuning, complex joins, and security.

• 5-8 years experience developing web based solutions using technologies such as ASP.NET, C#.NET, CSS,

HTML, JavaScript, JQuery, AJAX

• E-Commerce experience

• Strong in Web Service (SOAP,REST) and XML, JSON

• Expertise in cross-browser implementation and testing.

• Experience with version control and tracking.

• Ability to deploy applications and configure Windows Server (2003,2008) and IIS 6.5/7 as necessary.

• Strong analytical and data reporting skills.

• Good written and verbal communication skills.

• Excellent troubleshooting and problem solving skills; ability to think outside of the box.

• Well-rounded Microsoft .NET developer.

• Some experience on all parts of the stack- SQL Server, C# and at least some front end skills including

CSS/jQuery/HTML, Javascript.

• Experience with Microsoft MVC and Entity Framework

• Knowledge and/or experience with Test Driven Development and Scrum/Agile
*****************************************************************

** Technical **

jobdescription

• Strong knowledge of relational database management system

• Strong in web application design

• Programming skills : PHP, Javascript, Java

• Knowledge in UNIX operating system

• Knowledge in Web Technology ,e.g. HTML, Web CMS

• Knowledge in SEO is advantage

• Mobile application development is advantage

• PHP programming under framework is advantage

Soft skills

• Male of Female, age 22-30

• 0-3 years experiences

• Team work

• Leadership skill

• Self-motivation and high responsibility

Responsibility

• Assist in application and database design

• Develop applications

• Customer training
********************************************************

SEO <<

Jobdescription

• Thai Nationality

• SEO experience of at least 1 years

• Bachelor Degree in related fields

• Good command of English

• Hands-on and extensive experience in SEO especially in Ecommerce business with proven track record of

great online marketing performance

• Know the Google Search Algorithms and khow how to deal with it very very well

• Google Analytics is in your blood!

• Love to do the A/B Testing and Landing Page Optimization

• Strong analytical skill, good at logic, pay attention to the details

• Self-motivated and be able to work independently

Soft skills

• Male of Female, age 22-30

• 0-3 years experiences

• Team work

• Leadership skill

• Self-motivation and high responsibility
******************************************************

(( Graphic Designer ))

Jobdescription

• ออกแบบ Artwork website , Banner, Promotion, Enewsletter

• ออกแบบ โบว์ชัวร์ , Add หนังสือพิมพ์ , งานอีเว้น , นามบัตร , ป้ายออกทัวร์

• ดูแล และ Update website ตามความต้องการของผู้ใช้งาน

• พัฒนา ออกแบบ website ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ

• ให้คำปรึกษาการเข้าใช้ website กับพนักงานในองค์กร

คุณสมบัติ ผู้สมัคร

• ชาย/หญิงอายุ 22-30

• ประสบการณ์ 0-3 ปี

• การทำงานเป็นทีม

• ทักษะความเป็นผู้นำ

• แรงจูงใจตัวเองและมีความรับผิดชอบสูง
*************************************

หากสนใจตำแหน่งดังกล่าว โดยเขียนหัวข้อว่า สมัครงาน ตำแหน่ง ???

กรุณาส่ง Resume มาได้ที่ sroitip.j@miramarthai.com;HR@miramarthai.com

Ms.sroitip

Tel : 02-530-7887 # 311
Mob : 08-548-451-93
.

Get latest news from Blognone