Tags:

ปัจจุบัน Notebook กับเครื่อง PC (หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทั้งหลาย) ใกล้เคียงกันเข้าไปทุกที จนบางครั้ง Notebook ก็เหนือกว่าเครื่องตั้งโต๊ะแล้ว

ดูประโยชน์สุดยอดของมันได้ที่ นี่ ครับ

รู้สึกว่าเครื่อง HP จะสุดยอดเป็นพิเศษ 555

Get latest news from Blognone