Tags:
Forums: 

รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักพัฒนาโปรแกรม(โปรแกรมเมอร์)
เพื่อปฏิบัติงานที่ แผนกพัฒนาโปรแกรม กลุ่มงานสารสนเทศและเวชระเบียน
ฝ่ายสนับสนุน รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ
ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จำนวน ๑ อัตรา
โดยมีคุณสมบัติดังนี้
เพศ ชาย/หญิง อายุระหว่าง ๒๐ – ๒๕ ปี
คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
สามารถพัฒนาโปรแกรมโดย C# หรือ VB บน Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012 ได้ดี
สามารถพัฒนาระบบงานฐานข้อมูล บน Microsoft SQL Server ได้ดี

สนใจส่งสมัคร ส่งหลักฐานการศึกษา มาที่ ssuksuk@gmail.com

Get latest news from Blognone