Tags:

เนื่องจากมาตรฐานการเขียนข่าวของ Blognone มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และเรามีนักเขียนหน้าใหม่ที่สนใจเข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้นอยากชวนทุกท่านที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของ Blognone Group เพื่อพูดคุยติชมปัญหาในการเขียนข่าว สามารถสมัครได้เลยผ่านทางหน้าเว็บของ Google Groups

ถ้าเป็นผู้อ่านอย่างเดียวก็เข้ามาสมัครได้ครับ ทิศทางในอนาคตของ Blognone จะคุยกันในนี้ล่ะ

Get latest news from Blognone