Tags:
Forums: 

ตำแหน่งที่ต้องการด่วนตอนนี้

  1. Quality Assurance Engineer (Automation Test)

- มีประสบการณ์ QA/Test อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ ด้าน Automated Test ใช้พวก Tool Selenium อย่างน้อย 1 ปี หรือถ้าเป็น Tool ตัวอื่น
ก็รับพิจารณาเช่นเดียวกันครับ
- ตำแหน่งนี้ เป็น Outsource นั่งทำงานที่บริษัทต่างชาติ แถว ชิดลม เพลินจิต
- มีเงินเดือน+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล + Allowance อื่นๆ ครับ

  1. Senior C#.Net Developer

- มีประสบการณ์การทำงาน Web Application โดยใช้ภาษา C#.net อย่างน้อย 3 ปี
- มีประสบการณ์ด้าน Oracle Database
- ตำแหน่งนี้ เป็น Outsource นั่งทำงานที่บริษัท ต่างชาติ แถว ชิดลม เพลินจิต
- มีเงินเดือน + สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล + Allowance อื่นๆครับ

หากสนใจ ตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ พงศ์ อีเมลล์ kp_pas28@hotmail.com ครับ

Get latest news from Blognone