Tags:
Forums: 

รับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์พัฒนา Web Application
ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ทำงานเวลา 9:00-18:00 น.

Web Application Developer 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ:
- จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือสูงกว่าใน ด้าน Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
สามารถพัฒนา web ด้วย ASP.NET หรือ PHP ได้
มีความรู้และเข้าใจในเรื่อง HTML, JavaScript, CSS, jQuery, HTML5
มีความรับผิดชอบ และทำงานเป็นทีมได้
ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง อย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว มีปฏิภาณไหวพริบดี และทำงานเสร็จตามกำหนด
หากมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Google Map API จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ส่ง resume เข้ามาที่
E-mail : pornchai@tig-gis.com
Website : www.tig-gis.com
บริษัทตั้งอยู่ที่ Software Park ตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

Get latest news from Blognone