Tags:
Forums: 

Demo ของ Product ที่พัฒนาที่ไทยทั้งหมดได้รับรางวัลจากงาน Trade Show ที่ไปออกเป็นรางวัลที่ 2 แล้วครับ อ่านได้ที่http://www.vizrt.com/db/106/10/33/document1229.ehtml งาน NAB เป็นงานโชว์ technology ทาง broadcasting & TV ที่ใหญ่ที่สุดใน USA ครับผม ถ้าอยากมาร่วมพัฒนางานนี้ให้ออกมาเป็นตัวเป็นตนโดยคนไทยล้วนๆ เชิญอ่านรายละเอียดได้ที่http://www.blognone.com/node/4532ครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Product http://www.vizrt.com/db/106/7/1150/document1038.ehtmlครับผมถ้าใครมองหางานที่ท้าทายแล้วก็เป็นระดับ inter อยู่เชิญครับอ่อ นี่ราววัลแรกที่ได้จาก Holland ในครั้งแรกที่เปิดโชว์ครับ http://www.vizrt.com/db/106/10/33/document1148.ehtml

Get latest news from Blognone