Tags:

วันนี้ก็ใช้ Google อีกครั้งแปลกใจพลลัพธ์ แจ้งมาซะ

New! Google finds the search results most relevant to you, based on your search history. Learn more.

สำหรับบริการนี้จะใช้งานได้กับบัญชีอีเมล Google เท่านั้นนะครับ จากที่ลองใช้มาเมื่อกี้เอง ^ ูู^

Personalizing Google ซึ่งเป็นการเปิดให้บริการค้นแบบรายการ search history แล้วยังแถบ Top searches ให้ด้วยเป็นสถิติิ Google จะจดจำค่าต่าง ๆ เหล่านั้นไว้ และทำงานร่วมกับ ปฏิทิน ซึ่งมีการมาร์ควันที่ไว้ว่าเมื่อวันใดที่เราใช้งาน Google search ไปบ้างและค้นหาคำใด
แต่ต้องใช้บัญชีอีเมลอยู่ ขณะค้นหาด้วยนะครับ

นอกจากนั้นที่พิเศษคือ มีบริการ Bookmark หรือที่เก็บรายการโปรดต่าง ๆ ให้ใช้งานกันด้วย ซึ่งไม่ต้องกลัวว่าต่อไปจะลืมไว้ที่บ้านอีกแล้วแค่จำชื่อเมล และรหัสผ่าน Google ไว้ได้เป็นพอ

=>ต่อไปผมว่า Google คงติดตามเราเข้าใจและเป็นห่วงเรามากขึ้นแน่เลยครับ

ลิงก์เกี่ยวข้อง

ภาพประกอบ
Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Get latest news from Blognone
By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 12 April 2006 - 22:08 #5582
lew's picture

ผมใช้มาหลายสัปดาห์แล้วอ่ะ History :p แต่ bookmark นี่เวิร์คจริง

อ้อ เวลาเขียนข่าว ถ้าจะเขียนลงหน้าแรก ควรหลีกเลี่ยงการ Quote คำพูดมาโดยไม่แปลนะครับ หรือการใช้สัญญลักษณ์ที่ไม่จำเป็นอย่าง => ก็ควรเลี่ยงๆ


lewcpe.com, @public_lewcpe

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 12 April 2006 - 22:10 #5583
lew's picture

เกือบลีม คือให้สิทธิเขียนลงหน้าแรกไปแล้ว สงกรานต์ไม่มีโปรแกรมก็เขียนข่าวเล่นไปก่อนไ้ด้เลยครับ


lewcpe.com, @public_lewcpe