Tags:

อยากลองแฮคเครื่องที่ซื้อมาใหม่ดูครับ จะเอาริงโทนออกมาฟังเล่น (เพราะมาก)
แล้วก็ลองดัดแปลงการตั้งค่าบางอย่างที่ไม่มีให้เลือกตั้งค่าครับ

LG GD580 (Lollipop) ครับ

Get latest news from Blognone