Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

มีเรื่องราวแปลกๆ เกิดขึ้น เมื่อมีลูกค้าแอปเปิล 2 รายที่ซื้อเครื่องแมคพร้อมกับประกัน AppleCare แต่ถูกปฏิเสธการรับประกัน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปนเปื้อนด้วย "ควันบุหรี่"

ลูกค้าทั้งสองรายต่างอยู่กันคนละพื้นที่ และไม่ได้ใช้บริการจากศูนย์แอปเปิลที่เดียวกัน แต่ได้รับการปฏิเสธจากทางแอปเปิลที่จะบริการซ่อมเครื่องให้ในกรณีใดๆ แม้ว่าจะจ่ายเงินก็ตาม โดยทางแอปเปิลได้อ้างว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่งซ่อมมีการปนเปื้อนของน้ำมันทาร์ที่มาจากบุหรี่ ซึ่งอยู่ในรายชื่อสารอันตรายของ OSHA (Occupational Safety and Health Administration) ดังนั้นแอปเปิลจึงไม่สามารถให้พนักงานของตนทำงานกับสารอันตรายเหล่านี้ได้

อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ปรากฏแน่ชัดว่า ในประกาศของ OSHA ได้มีการกำหนดขีดอันตรายของปริมาณสารเหล่านี้ไว้ด้วยหรือเปล่า และการวัดอัตราการปนเปื้อนในเครื่องคอมพิวเตอร์จะคำนวณได้อย่างไร เพราะหากดูจากรายชื่อของสารแล้ว จะพบสารอื่นๆ อีกมากที่เราพบได้ในชีวิตประจำวัน เช่นคลอรีน ทัลก์ (แป้ง) หรือแม้แต่ซูโครส (น้ำตาล)

ที่มา - Consumerist

Get latest news from Blognone